Kursy Reiki III Master and Teacher

2,500.00 

Mistrz Nauczyciel Reiki musi przestrzegać wszystkie reguły pracy z energią oraz kodeks etyczny.

Mistrz wie, że wolność jest istotą duszy, a nie jej celem. Nigdy nie ogranicza swojej wolności ani wolności innych.

Mistrz zawsze kieruje się swoimi uczuciami.

Być mistrzem Reiki oznacza wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat .Od inicjacji drugiego stopnia Reiki powinno upłynąć 12 miesięcy.

 

 

Kategoria: