Aktywacja szyszynki

220.00 

Trzecie oko było czczone we wszystkich kulturach świata od czasów starożytnych. Starożytne zaawansowane cywilizacje używały go do komunikowania się, poznawania i odczytywania kontekstu bezpośrednio z pola energetycznego.

Szyszynka jest głównym kluczem do najwyższej ludzkiej świadomości to brama precepcji .

Szyszynka- interfejs między materialną i duchową stroną człowieka.

Szyszynka jest najwyżej osadzonym gruczołem dokrewnym w naszym. Produkuje głównie hormon melatoninę, bez którego nie moglibyśmy spać, pełni też wiele innych funkcji kontrolnych potrzebnych dla podrzędnych gruczołów .
Zdrowie szyszynki ma ogromne znaczenie dla naszego ogólnego stanu , ponieważ oprócz poprawy jakości naszego snu daje nam również dobre samopoczucie, szczęście i dobry nastrój.

OCZYSZCZAJĄC I AKTYWUJĄC TRZECI OKO MOŻEMY PONOWNIE POŁĄCZYĆ SIĘ Z NASZĄ PODŚWIADOMOŚCIĄ I NASZĄ ESENCJĄ… nie tylko…, aktywujemy WYJĄTKOWE UMIEJĘTNOŚCI, jasnoczucia , jasnowidzenia , jasnosłyszenia .

Uczestnik sesji musi być w dobrej kondycji psychicznej, nie zażywać żadnych leków (leków psychotropowych) wpływających na jego uwagę, musi być w stanie w pełni postrzegać rzeczywistość. 

Kategoria: