Regulamin Cho Ku Rei Academy Quantum and Angelic Healing

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapisanie się przez stronę

Cho Ku Rei Academy of Reiki Quantum and Angelic Healing

Po uiszczeniu opłaty ustalany jest termin zajęć. 

Do obowiązku kursanta należy:

Przesłanie danych do wysłania dyplomu na adres e-mail chokureiacademyofreiki@gmail.com

Uczestnictwo na zajęcia we wcześniej ustalonym wspólnie terminie. Kursant kontaktuje się z prowadzącym zajęcia . 

Z przyczyn losowych termin zajęć można przełożyć po wcześniejszym powiadomieniu.  

Przerwanie kursu nie obliguje szkoły do zwrotu pieniędzy. 

Niestawienie się 3 razy z rzędu na zajęcia bez uprzedzenia wyklucza dalszą naukę bez możliwości zwrotu pieniędzy.

Każdy kursant zobowiązuje się wykorzystywać zdobytą wiedzę na kursie zgodnie z etyką. 

Wszystkie dane osobowe kursanta są objęte RODO

Wszelkie prawa dotyczące materiałow kursuów są zastrzeżone tym samym nie moga być bez zgody Cho Ku Rei Academy of Reiki Quantum and Angelick Healing rozpowszechniane.

Każdy kursant przed przystąpieniem do kursu zobowiązany jest wydrukować regulamin, podpisać go i wysłać

na adres e -mail chokureiacademyofreki@gmail.com lub napisać oświadczenie ze zapoznał sie z regulaminem, zrobić zdjęcie i wysłać.

Po zakończonym kursie jest wysyłany certyfikat

Długość oczekiwania na doręczenie wynosi

Na terenie UK do 3 dni

Na terenie Europy do 10 dni

Certyfikaty są odpowiednio laminowane przed wysyłką Academia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w trakcie dostarczania .

error: Zawartość chroniona!!