Regulamin Cho Ku Rei Academy Portadown 30.09.2020

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapisanie się przez stronę Cho Ku Rei Academy of Reiki

Po uiszczeniu opłaty jest ustalany termin zajęć. 

Do obowiązku kursanta należy uczestnictwo na zajęcia we wcześniej ustalonym wspólnie terminie. 

Z przyczyn losowych termin zajęć można przełożyć po wcześniejszym powiadomieniu. 

Na koniec kursu wymagane jest przesłanie pracy końcowej z dowolnego tematu jaki był omawiany na kursie. 

Prace proszę wysłać na adres e-mail gosiah72@gmail.com 

Po sprawdzeniu pracy końcowej zostaje wysłany dyplom, certyfikat.

Przerwanie kursu nie obliguje szkoły do zwrotu pieniędzy. 

Niestawienie się 3 razy z rzędu na zajęcia bez uprzedzenia wyklucza dalszą naukę. 

Każdy kursant zobowiązuje się wykorzystywać zdobytą wiedzę na kursie zgodnie z etyką. 

Wszystkie dane osobowe kursanta są objęte RODO

Wszelkie prawa dotyczące materiałow kursuów są zastrzeżone tym samym nie moga być bez zgody Cho Ku Rei Academy of Reiki rozpowszechniane.

Każdy zobowiązany jest wydrukować regulamin, podpisać go i wysłać na e -mail lub napisać oświadczenie ze zapoznał sie z regulaminem, zrobić zdjęcie i wysłać.

error: Zawartość chroniona!!